Drukuj

Ogólnopolski konkurs plastyczny i religijny

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

 

Ogłaszam Ogólnopolski konkurs:

Temat: „MĘKA PAŃSKA W OCZACH DZIECI I MŁODZIEŻY

Zapraszam do udziału w konkursie uczniów klas I-VI

Cele konkursu:
• kultywowanie wielkopostnej tradycji chrześcijańskiej
• promowanie literatury biblijnej
• rozpowszechnianie kultu Męki Pańskiej
• rozbudzenie ekspresji plastycznej dzieci i młodzieży inspirowanej Męką Pańską
• wyrażenie nastroju i uczuć związanych z rozważaniem Męki Pańskiej
• promowanie młodych talentów plastycznych i literackich poprzez umożliwienie prezentacji twórczości dzieci i młodzieży szerszemu kręgowi odbiorców.

Konkurs jest organizowany w następujących etapach:
• etap I – szkolny
• etap II – diecezjalny
• etap III – ogólnopolski

Eliminacje konkursowe na I etapie przeprowadzi Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez nauczyciela wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły.

Zadaniem Szkolnej Komisji Konkursowej jest wyłonienie po trzech uczniów z każdej kategorii wiekowej poziomu nauczania w szkole, według przyjętych przez siebie kryteriów.
• klasy I-III: trzech uczniów
• klasy IV-VI: trzech uczniów• Uczniowie klas I – VI

wykonują techniką rysunkową lub malarską pracę plastyczną
w formacie A4 lub A3, prezentującą wybraną przez ucznia stację drogi krzyżowej lub bolesną tajemnicę różańca świętego (jedna praca
)

. • Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę.

Prace proszę przynosić i zostawić u pani Agnieszki Morańskiej do dnia 8 marca 2019roku.

Prace zbiorowego autorstwa oraz prace zwinięte w rulon lub zniszczone w wyniku niewłaściwego zapakowania nie będą brane pod uwagę.

 Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi, Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ich wystawiania i publikowania.
• Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.

• I etap – wyniki Szkolnej Komisji Konkursowej zostaną wysłane wraz z wyłonionymi pracami do dnia 31 marca 2019 roku. (decyduje data stempla pocztowego).
• II etap – Komisja konkursowa z nadesłanych prac wybiera zwycięzców i przesyła wyniki wraz z pracami na etap III do dnia 07 kwietnia 2019 roku.
• Rozstrzygnięcie etapu III ogólnopolskiego nastąpi 28 kwietnia 2019 roku.
• Ogłoszenie wyników do dnia 30 kwietnia 2019 roku.
• Wręczenie nagród i spotkanie z laureatami oraz Organizatorami konkursu, nastąpi
08 czerwca 2019 roku podczas Gali Konkursowej.

 Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody.
• Nauczyciele laureatów zostaną uhonorowani dyplomami.
• klasy podstawowe I-III, IV-VI:
o I , II i III miejsce: trzydniowa wycieczka.