Drukuj

Dekanalny Konkurs Katechetyczny 2019

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

 

ZAPRASZAM DO KOLEJNEGO KONKURSU!!!

 

Dekanalny Konkurs Katechetyczny 2019

Pt: „W mocy Bożego Ducha”

 

Informacje wstępne

1.      Celem konkursu jest:

a.       przybliżenie dzieciom i młodzieży Ducha Świętego;

b.      kształcenie pragnienia poznania Pisma Świętego oraz interpretacja treści Ewangelii.

c.       zainteresowanie młodzieży wiedzą religijną;

d.      odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów;

e.       współpraca katechetów i nauczycieli innych przedmiotów w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

2.      Konkurs organizowany jest na dwóch poziomach edukacyjnych:

a.       konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-V);

b.      konkurs wiedzy o Duchu Świętym (klasy VI-VIII + III gim.)

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-V)

1.      Uczniowie ze szkół podstawowych (klasy I-V) wykonują pracę plastyczną na temat: „Bóg posyła nam swojego Ducha Świętego”, ilustrując jeden z dwóch fragmentów Pisma Świętego (z uwzględnieniem Ducha Świętego):

a.       Chrzest Jezusa w rzece Jordan - Mk 1, 1-11

b.      Zesłanie Ducha Świętego - Dz 1, 12-14; 2, 1-4

2.      Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

a.       etap szkolny » we własnym zakresie przeprowadza komisja szkolna. Komisja ta, ocenia i kwalifikuje do etapu dekanalnego, maksymalnie po 3 prace z wymienionych w regulaminie grup wiekowych (maksymalnie 6 prac z jednej szkoły).    

b.      etap dekanalny » nadesłane prace ocenia komisja konkursowa.

3.      Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych:

a.       klasy I-III szkoły podstawowej;

b.      klasy IV-V szkoły podstawowej.

4.      Wytyczne pracy plastycznej:

a.       klasy I-III: praca samodzielna, wykonana na podany temat konkursowy, podpisana z tyłu pracy, format A4 lub A3, wykonana techniką dowolną.

b.      klasy IV-V: praca samodzielna, wykonana na podany temat konkursowy, podpisana z tyłu pracy, format A4 lub A3, forma komiksowa.

5.      Termin etapu szkolnego upływa 18 marca 2019 r. prace proszę przekazać pani Agnieszce Morańskiej.

Prace zwycięskie zostaną przesłane dalej do p. Anny Jakubowskiej do dnia 25 marca 2019 r. Ogłoszenie zwycięzcy etapu dekanalnego odbędzie się 03 kwietnia 2019 r. w LO im. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie.

 

Konkurs wiedzy o Duchu Świętym (klasy VI-VIII + III gim)

1.      Konkurs dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI-VIII) i gimnazjalnych (klasy III) ma dwa etapy:

a.       etap I (szkolny) przeprowadzany przez katechetów w klasach;    

b.      etap II (dekanalny) przeprowadzany przez komisję dekanalną.

Wyniki uzyskane przez uczestników konkursu stanowią podstawę do kwalifikowania uczniów do wyższego etapu, przyznawania tytułów i nagród.

2.      Terminy poszczególnych etapów konkursu:

a.       etap I (szkolny) - do dnia 18 marca 2019 roku;

b.      etap II (dekanalny) » 03 kwietnia 2019 roku g. 10:00 
(finał konkursu odbędzie się w LO im. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie).

3.      Z etapu szkolnego do następnego awansuje trzech uczniówktórzy uzyskają największą liczbę punktów. W razie tej samej ilości punktów należy przeprowadzić dogrywkę we własnym zakresie.

4.      Zakres materiału:

a.       Biblia Tysiąclecia: 
Zesłanie Ducha Świętego -  Dz 1, 12-14; 2, 1-4
Chrzest Jezusa w Jordanie - Mk 1, 1-11;

b.      Katechizm dla młodych YouCat, punkty 113-120 ("Wierzę w Ducha Świętego") oraz 203-207 (sakrament bierzmowania)

5.      Dostęp on-line do YouCat: http://www.sp17.gorzow.pl/zdjecia/YOUCAT.pdf