Drukuj

Obraz szkoły

Ocena użytkowników:  / 3
SłabyŚwietny 

Obraz szkoły

Szkoła Podstawowa im. Caspara Davida Friedricha w Kopańcu położona jest w gminie Stara Kamienica w Górach Izerskich. Gmina ma charakter rolniczy o słabym uprzemysłowieniu i od lat nastawiona jest na rozwój turystyki. Jej położenie, ukształtowanie terenu, walory przyrodnicze i historyczne temu sprzyjają.

Dawna szkoła mieściła się w budynku, który nie przetrwał zawieruch wojennej i znajdowała się obok nieistniejącego dzisiaj kościoła ewangelickiego. Obecny budynek wzniesiony przed II wojną światową przez ówczesnych mieszkańców Kopańca, został wykończony przez polskich rodziców po jej zakończeniu.

Dzięki zaangażowaniu dyrekcji szkoły, pracowników, rodziców, organu prowadzącego, przeprowadzono systematycznie rozbudowę placówki i remonty klas, z których na szczególną uwagę zasługuje nowa szatnia i Punkt Promocji Turystyki Zdrowotnej. Pełni on funkcję edukacyjną oraz koordynującą działania prozdrowotne, powstał dzięki realizacji międzynarodowego, unijnego projektu EuRegio Vital(e)2011. W jego ramach pozyskano wiele nowego sprzętu, w tym sprzęt multimedialny i rehabilitacyjny. Szkoła prowadzi zajęcia z terapii Integracji Sensorycznej, trening umiejętności społecznych, jak również EEG Biofeedback.

Placówka korzysta z bogatego i zróżnicowanego zestawu instrumentów muzycznych, dzięki którym przed działającym od 30 lat w szkole zespołem muzycznym „Orffięta” otworzyły się nowe możliwości aktywności i kreacji artystycznej.                                                                                                 

W szkole działa stołówka, biblioteka szkolna, klasopracownie, jak również filia biblioteki gminnej. Z obu bibliotek korzystają zarówno dzieci, jak i rodzice, pracownicy. Wielofunkcyjne boisko i ogólnodostępny plac zabaw pełnią dodatkową rolę – integracyjną. Przedszkolaki (maluchy, zerówka) na własny plac zabaw i trawiasty salonik, mogą wychodzić bezpośrednio ze swoich pomieszczeń.

Dodatkowa sala na najwyższej kondygnacji jest przeszklone na trzy strony świata i niebo, ułatwiając wszelkie obserwacje.

Kalendarz imprez szkolnych zawiera stałe elementy takie jak: Sprzątanie Świata, Pasowanie na Ucznia, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, Mikołajki, Wigilia Szkolna, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Święto Wiosny, Razem w pełni sprawni, Tydzień Autyzmu, Święto uchwalenia Konstytucji 3-Maja, Święto Rodziny, Dzień Patrona, Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne, Dzień Sportu i inne. W szkole mają miejsce również działania przeznaczone dla społeczności lokalnej, koncerty muzyczne, warsztaty, spotkania, z wielkim rozmachem organizowane widowiska teatralno-muzyczne (np. Królowa Śniegu) itp., które w znaczącym stopniu wpływają na integrację mieszkańców i budują poczucie więzi, zarówno między sobą jak również ze szkołą, która staje się miejscem spotkań i działań o charakterze społecznym i artystycznym.

Szkoła w Kopańcu jest od lat czynnikiem kulturotwórczym w regionie. Od 15 lat współpracuje ze szkołą w Czechach, podejmując wspólne wieloaspektowe działania o różnorodnym charakterze służące bliższemu poznaniu i zrozumieniu odmienności wynikających z różnych tradycji narodowych. Do szkoły uczęszczają dzieci różnych narodowości, wyznań i światopoglądów, tworząc możliwości poznania innych wzorców, które z kolei budują postawę tolerancji i zrozumienia.

W środowisku lokalnym szkoła wyróżnia się wysokimi wynikami ze sprawdzianów uczniów kończących szkołę podstawową, które w ostatnich latach są wyższe od średniej gminy, powiatu, województwa i kraju. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Caspara Davida Friedricha w Kopańcu zajmują czołowe miejsca w wielu konkursach o różnorodnym charakterze (m. in. międzynarodowym, ogólnopolskim), szczególnie artystycznych. Troje uczniów szkoły w Kopańcu otrzymało stypendium Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci i Młodzieży.

Nauczyciel Leszek Różański – autor Opowieści ostatecznych, uczennica Kalina Jaśko – wykonanie ilustracji do książki przygotowali propozycję, która wspólnie z wydawnictwemAD REMotrzymało Nagrodę Wydawniczą "Silesiana 2014"za publikację, która treścią, osobą autora i formą edytorską najlepiej promuje Dolny Śląsk i stanowi wizytówkę regionu.

 Uczniowie prowadzą aktywny i zdrowy tryb życia, uczestnicząc w wielu imprezach sportowych. Między innymi, wszystkie dzieci uprawiają narciarstwo biegowe.

Szkoła postrzegana jest jako przyjazna, tolerancyjna, artystyczna, bezpieczna, o „rodzinnej atmosferze”, osiągająca wysokie wyniki, europejska szkoła. Wszystko to powoduje, że uczenie się w szkole w Kopańcu jest interesującą ofertą dla rodziców dzieci, również tych  spoza obwodu szkoły, którzy chętnie zapisują swoje dzieci do tej placówki (np. kilkanaście osób co roku dojeżdża z Jeleniej Góry).

Wizja szkoły na następne lata przedstawia się imponująco. Powstała Koncepcja zagospodarowania ternu – kompleks sportowo rekreacyjny. Ma zostać wybudowana sala gimnastyczna, ogród zimowy, ogrody sensoryczny i barwny, oczko wodne z małą plażą, pomostem, muszla koncertowa, zewnętrzna siłownia, ścieżka zdrowia, małpi gaj, sad owocowy, zaciszne miejsce z altanką i na szczycie góry pomnik kryształu górskiego.

Przepiękne miejsce z czystym powietrzem zachęca do obcowania z przyrodą,

 której cząstką jesteśmy!